Tabla Buţii

vechiul post graniceriIstoria scrisă a zonei de sud-est aArdealuluiîncepe în anul 1211, când regele Unagriei Andrei al II-lea oferă Ţara Bârsei Ordinului Cavalerilor Teutoni pentru ocrotirea graniţelor. Începând de la izvorul Buzăului, zona numită ,,Tabla Buţii’’, aflată între localităţile Vama Buzăului şi Ceraşu a constituit în tot evul mediu poarta de sud-est a Ardealului cu Muntenia, o trecătoare care făcea legătura între Ţara Românească şi Transilvania, ca punct vamal comercial. Denumirea de Tabla Buţii derivă din ,,tablele’’ ştanţate, aplicate în trecut pe butoaiele cu marfă ale comercianţilor. După anul 1699, când Transilvania a intrat sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar, Oficiul vamal a fost coborât până la intrarea în localitatea Vama Buzăului, Tabla Buţii rămânând doar frontieră, cu un pichet de grăniceri şi pierzându-şi apoi, treptat, din importanţa militară şi eonomică, datorită deschiderii şi modernizării altor căi de comunicaţii, precum pasul Bratocea-Săcele. Localitatea Vama Buzăului a luat aşadar fiinţă în jurul anului 1700, denumirea de ,,Vama’’ fiind dată întrucât zona reprezintă un fost punct de trecere a frontierei între Imperiul Austro-Ungar şi Regatul României şi denumirea de ,,Buzău’’ datorită izvorului râului Buzău. Tot prin acest punct vamal au trecut de-a lungul timpului şi oaspeţi nepoftiţi, precum turcii şi tătarii, prezenţa lor fiind consemnată prin denumirile împrejurimilor: Muntele Tătaru Mare şi Tătaru Mic, Pasul Tătarilor, Drumul Nemţesc, Casele Neamţului, Plaiul Beldi, Vârful Crai, Festung etc. În secolul XIX, în această zonă s-au format două comune aparţinătoare comitatului Trei Scaune: Vama şi Întorsura, iar ulterior toate aşezările din zona Buzaielor au format comuna clectivă Buzăul Ardelean. După anul 1926, comuna a trecut în componenţa administrativă a judeţului.

În secolul XIII, în trecătoarea Tabla Buţii s-a construit de către Ordinul Cavalerilor Teutoni o cetate, cunoscută în documentele transilvane şi maghiare sub numele de Cruceburg (Cetatea Crucii) şi în cele ale Ţării Româneşti sub numele de ,,Cetatea Buzăului’’ sau ,,Tabla Buţii’’ şi folosită ca bastion de apărare şi punct vamal de graniţă. Puternicele năvăliri ale tătarilor spre Transilvania prin Pasul Buzăului din secolele XIII-XIV și ulterior ale turcilor din secolele XV-XVI, au produs mari stricăciuni cetății, lăsând trecătoarea ,,ca o poartă deschisă spre Ţara Bârsei’’. În anul 1689, generalul austriac Heissler a dat ordin să se reconstruiască cetatea. În anul 1916, o dată cu intrarea României în Primul Război Mondial, în fosta trecătoare s-au dus lupe înverşunate între armata română şi cea germană. În cinstea eroilor căzuţi la datorie, în apropiere de ruinele cetăţii a fost ridicat în anul 1922 un Cimitir al Eroilor, unde, de atunci şi până în prezent se comemorează în fiecare an, pe data de 6 august ostaşii căzuţi la datorie în  Primul Război Mondial. În zilele noastre, pe crestele Muntelui Tătaru la o altitudine de 1300 m, lângă cimitirul eroilor din Tabla Buţii, pot fi admirate ruinele vechii cetăţi.

Alte vestigii care vorbesc despre istoria zonei sunt reprezentate de ruinele pichetului de grăniceri, cele cele 7 ,,Festung-uri’’ (întariri), în genul taberelor militare, amplasate în trecătoare, la intrarea în localitatea Vama Buzaului dinspre graniţa cu Ţara Românească. De asemenea, de deosebit interes sunt ruinele unei Capele Catolice din secolul XVIII ce a servit ca loc de cult pentru slujbaşii catolici ai oficiului vamal, grănicerii Imperiului Habsburgic.

Lacul Vulturilor – Lacul fără fund

Lacul Vulturilor, format la 1420 metri altitudine, în inima Munţilor Siriu, se găseşte într-o zonă puţin cunoscută de turişti, cu peisaje sălbatice de o rară frumuseţe, pe partea estică a versantului Mălăia. Un al doilea reper după care poate fi găsit sunt localităţile Crasna – Sita Buzăului, judeţul Covasna şi Gura Siriului din judeţul Buzău.

Lacul Vulturilor este un lac periglaciar, se întinde pe o suprafaţă de 0,90 ha şi are o adâncime maximă de 2,5 m, în pofida denumirii populare de Lac fără fund.

Denumirea de Lacul Vulturilor i-a fost atribuită de către scriitorul Alexandru Vlahuţă, prin opera România Pitorească. Acesta spunea că zona ar fi fost sălaşul de primăvară al vulturilor, ei aici învăţându-şi puii să zboare.

Numele popular nu are nici o legătură cu adâncimea lui. Legenda locului spune că un cioban, sătul de această meserie, şi-a părăsit turma de oi, aruncându-şi bâta în lac. După mult timp, el o regăseşte plutind pe Dunăre, moment în care decide să-şi reia meseria, realizând că oieritul este adevărata sa vocaţie.

Cascada Pruncea-Casoca

Cascada Pruncea-Casoca se găseşte în masivul Podu Calului, la aproximativ 10 km distanţă de barajul Siriu. Aceasta are o cădere ce măsoară 17 m. În partea stângă, turiştii pot vizita şi ascunzătoarea haiducului Gheorghelaş, fost pandur în oastea lui Tudor Vladimirescu.

Cascada este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Valea Buzăului, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă aflaţi în apropiere.

Muzeul satului – Căsuţa Amintirilor

Căsuţa Amintirilor funcţionează sub custodia ONG-ului Ambasadorii Zizinului. Despre aceasta se poate spune că este un muzeu privat, mic, inaugurat în anul 2007 şi înfiinţat cu bani proveniţi din sponsorizări.

Căsuţa Amintirilor readucere la viaţă istoria şi aspecte de viaţă ale localnicilor, de etnii diferite – români, maghiari şi rromi – a căror existenţă se împleteşte exemplar. Tot în cadrul muzeului sunt prezentate personalităţile marcante ale Zizinului şi istoria fostei staţiuni, celebre pe vremuri. Format doar dintr-o cameră, într-o casă pusă la dispoziţie de un localnic, muzeul are ca exponate fotografii de arhivă, monede, portul naţional şi obiecte din gospodării, majoritatea colecţionate de la localnici.

Un aspect prin care Căsuţa Amintirilor se deosebeşte de oricare alt muzeu, este faptul că are ca muzeografi şase eleve, două românce, două de naţionalitate maghiară şi două de etnie romă, iar programul de funcţionare este de la 11 la 13, doar în zilele de duminică.

Biserica Ortodoxă “Sf. Treime” din Zizin

Biserica Ortodoxă din Zizin poartă hramul “Sf. Treime” şi a fost ridicată încă din 1838, an din care datează şi majoritatea icoanelor, care erau poleite cu aur. Acestea au fost restaurate, prin efortul preotului Stănişor.

Din anul 1845, Zizinul s-a declarat parohie de sine stătătoare.

Biserica s-a zugravit prima dată în anul 1855, pronaosul fiind adăugat în anul 1862. A fost din nou renovată între anii 1993-1995, perioadă în care i-a fost asigurată tencuiala pe interior şi exterior şi pictura în frescă.

Unul dintre motivele pentru care biserica a fost declarată monument istoric, dar nu singurul, este faptul că în cimitirul Sfânta Treime din Zizin a fost înmormântată, în 1941, Isa Vlădăianu, născută prinţesa Ghika, aşa cum este, de fapt, menţionată pe una dintre cele mai vechi cruci.

Rezervaţia fosiliferă Purcăreni

Rezervaţia Purcăreni se află la Uluci, aşezare ce se identifică cu zona de la poalele Munţilor Clăbucetele Întorsurii. Semnalizată printr-un bloc uriaş de calcar cu un volum de circa 200 m³, rezervaţia prezintă corali şi scoici fosilizate, din perioada jurasicului superior.

Calcarele din zonă sunt repezentative datorită cazului rar de fosilizare a recifului coraligen. Rezervaţia Purcăreni stârneşte atât interes paleontologic, datorat faunei fosilizate, cât şi interes geologic prin conservarea evoluţiei tectonicii locale.

Programul este zilnic, de la ora 12:00 la ora 19:00.

Staţiunea Zizin şi Valea Zizinului

2119___zizin_stradul_cu_ap_rece

Staţiunea Zizin este situată la poalele muntelui Ciucas într-o regiune împădurită, recunoscută pentru izvoarele sale minerale cu efecte terapeutice şi peisajul de poveste.

În 1927 localitatea Zizin a fost declarată Instituție balneo-minerală mică şi, conform Regulamentului de funcționare a stațiunii, aprobat în 1935, aceasta era vizitată pentru “cure balneare, fie de beut, fie de băi”, de oameni înstăriţi, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Statiunea nu a rezistat în faţa războiului, comunismului şi naţionalizării, dar mai ales a lipsei de interes a autorităţilor pentru restaurarea a ceea ce documentele vechi prezentau într-o lumină feerică.

Majoritatea izvoarelor nu mai sunt accesibile publicului larg. Rămân totuşi trei a căror apă tămăduitoare stă la dispoziţia localnicilor şi a tuturor celor care vin în zonă şi îşi doresc să ia cu ei o parte din spiritul locului.

Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/

Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer

Padurea si mlastinile eutrofePădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer sunt considerate rezervație naturală de tip botanic, arie protejată şi considerată importantă la nivel naţional.

Rezervaţia naturală de la Prejmer se întinde pe o suprafaţă de 259 hectare (252 hectare de pădure şi 6 hectare de mlaştină) şi este situată în Depresiunea Brașovului (Țara Bârsei), la limita central-estică a județului Brașov cu județul Covasna, în partea sud-estică a rezervației naturale a Dealului Ciocașului – Dealului Vițelului și cea estică a Dealului Lempeș, lângă drumul județean (DJ112) care leagă localitatea Hărman de orașul Sfântu Gheorghe, la o distanță de 15 km față de municipiul Brașov. Este, de asemenea, străbătută de DN11.

Motivul înfiinţării rezervaţiei naturale a fost protejarea biodiversității și menținerea florei și faunei sălbatice aflate în lunca Oltului într-o stare de conservare favorabilă.

În cele 252 hectare de pădure se găsesc flori rare  protejate prin Directiva 92/43/CE din 21 mai 1992, a Consiliului European: ligularia (Ligularia siberica), ciucurași (Adenophora liliifolia) și moșișoare (Liparis loeselii).

Fauna este diversă, reprezentată de mai multe specii de mamifere mari și mici, păsări, reptile și broaște și o mare varietate de insecte. O parte dintre aceste vieţuitoare sunt protejate la nivel european, sau se afla pe lista roșie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.

Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’

biserici_153

Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’, monument istoric şi de arhitectură religioasă a fost construită în secolul XVIII, în anul 1769. Biserica posedă elemente baroce, executate din tencuială într-o viziune rustică, iar în interior păstrează picturi originale. Planul bisericii este în formă de cruce cu trei abside semicirculare, din cărămidă şi piatră. Turnul clopotniţă, aşezat pe latura de vest deasupra vestibulului de intrare, este flancat la bază de două timpane tipice barocului. Bolţile sunt cilindrice şi cu dublă curbură, având în centru două calote, una sferică şi cealaltă ovală. Faţadele laterale sunt tencuite şi au ferestrele dreptunghiulare plasate în mijlocul registrelor. Biserica este una dintre puţinele biserci din Ţara Bârsei care a fost pictată în întregime şi în exterior. Astăzi se mai păstrează două porţiuni mici, in drepata şi în stânga uşilor de la intrare şi o fâşie îngustă sub comişă, de jur împrejur. Catapeteasma bisericii, iniţial simplă, a fost înlocuită cu cea care există şi astăzi, sculptată într-un stil baroc târziu şi cu 59 de icoane aplicate, pictate în 1799 în stil bizantin, autorul folosind din abundenţă foiţa de aur. Biserica deţine şi două icoane mari (40/50 cm), foarte valoroase, pictate pe lemn, din anul 1789 şi păstrate azi sub sticlă pentru protecţie, precum şi o bogată bibliotecă ce cuprinde cărţi de cult vechi. Pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură locale se înscriu şi Şcoala Germană din secolul XIX, precum şi câteva case construite în secolul XVIII.