Cabana Vârful Ciucaș–Vârful Ciucaș–Şaua Ciucaș–Poiana Dălghiului–Vama Buzăului

Marcaj: cruce roşie, exceptând porţiunea dintre şaua de sub Tigăi şi Vârful Ciucaș, marcată cu banda roşie;

Durată traseu: 3 – 3½ (plus 9 km pe şosea – 2 h – Dălghiu – Vama Buzăului);

Caracteristici traseu: drum de vară, recomandat la coborâre; diferenţa de nivel: 1150 de metri; traseu nerecomandabil iarna.

4MN_img_Vedere-de-pe-Vf-Ciucas-01-13

Descriere traseu: de la cabana Vârful Ciucaș se urcă pe panta Muntelui Chirușca, pe poteca cu marcaj comun, banda roşie şi cruce roşie, până în şaua de sub Tigăile Mari. Se părăseşte marcajul cu cruce roşie şi se îndreaptă spre Vârful Ciucaș. Se ocoleşte ansamblul de stânci al Tigăilor Mari şi stâncile Babele la sfat şi se urcă până la Vârful Ciucaș. Din vârf se părăseşte marcajul banda roşie care se îndreaptă spre creasta Bratocei şi se coboară pe versantul nordic al Ciucașului până în Şaua Ciucaș (1525 m), șa care marchează cumpăna de ape dintre Pârâul Strâmbu şi Dălghiu. În coborâre spre Şaua Ciucașului, pe partea stângă se înfăţişează structura stâncoasă Mâna Dracului sau Mâna cu cinci degete, şi, puţin mai jos, Gemenii Ciucașului.

Din Şaua Ciucașului, la aproximativ 90 de grade spre stânga, se urmăreşte traseul marcat, cunoscut sub denumirea de Plaiul Domnesc, care urmează o culme mai largă, împădurită. Se ajunge pe culme care se parcurge pe o distanţă de circa 500 de metri, de unde se coboară o diferenţă de nivel de aproape 300 de metri. Se traversează apa şi se merge pe poteca care duce la drumul forestier. Circa 1 km se continuă traseul pe drumul forestier spre Poiana Dălghiului, drum forestier care se va intersecta cu drumul forestier de pe Pârâul Prundu. La intersecţia acestor drumuri, vom urmări marcajul cruce albastră până la Vama Buzăului. Se urmăreşte drumul forestier prin Valea Drăghiului până la drumul care vine la Vama Buzăului şi care merge spre Zizin. Se coteşte la dreapta, se ocoleşte Muntele Măgura, spre Vama Buzăului, cale de 9 km. Se traversează Pârâul Dălghiu şi se urmează şoseaua care ajunge la Vama Buzăului.

Sursă: http://www.cabana-ciucas.ro/atractii-in-zona/#5, http://muntii-nostri.ro/

Cabana Vârful Ciucaș–Şaua Tigăilor–Valea Babarunca–Cabana Babarunca

zimbri17Marcaj: cruce roşie, Cabana Vârful Ciucaș – Şaua Teslei; triunghi roşu, Şaua Teslei – Cabana Babarunca;

Durată traseu: 3 ½ – 4 h

Caracteristici traseu: în mare parte drum de vale, prin poieni şi pădure; diferenţa de nivel: 850 de metri;

Descriere traseu: se urmăreşte poteca ce urcă uşor pe spinarea Muntelui Chirușca, cu marcajul bandă roşie, dublat de cruce roşie până în Şaua de sub Tigăile Mari. Aici se părăseşte marcajul cruce roşie, se coteşte la dreapta şi se urcă pieptiş printre stânci până la baza Tigăilor; se ocolesc stâncile prin nord, având o splendidă panoramă asupra Văii Chirușca. Se depăşeşte făgaşul pietros al unui vâlcel şi se iese în şaua dintre Tigăile Mari şi Vârful Ciucaș.

Din Şaua Tigailor (1745 m), de la stâlpul indicator, se coboară pe poteca circa 350 de metri. În faţă se arată Muntele Tesla iar în dreapta colosul de piatră Turnul lui Goliat. După aproximativ o oră de mers pe poteca din Şaua Tigăilor, se ajunge în Şaua Teslei (1347 m). Din Şaua Teslei se părăsește marcajul cu cruce roşie şi se coboară la stânga, spre sud, pe firul Văii Babarunca, până la un mic izvor, unde se va regăsi marcajul triunghi roşu până la cabana Babarunca şi se va urma drumul forestier pe o distanţă de aproximativ 2,5 km. În momentul în care se întâlneşte poteca marcată cu banda roşie ce urcă pe Piciorul Teslei până la cabana Vârful Ciucaș, se pâraşte drumul, se coteşte la stânga prin poiană, se traversează şoseaua naţională Cheia – Braşov (DN1A) şi se ajunge la cabana Babarunca.

Sursă: http://www.cabana-ciucas.ro/atractii-in-zona/#4

Cabana Vârful Ciucaș–Şaua Gropșoarele–Curmătura Stânei–Izvorul Hoţului–Cabana Vârful Ciucaș

zimbri17Marcaj: triunghi roşu, cabana Vârful Ciucaș, punctul La Răscruce; cruce roşie, La Răscruce – Şaua Gropșoarele, apoi traseu nemarcat până la Curmătura Stânei; banda albastră, Curmătura Stânei – Cabana Vârful Ciucaș;

Durată traseu: 3 – 3 ½ h

Caracteristici traseu: drum relativ uşor, pe alocuri cu pante mai accentuate; diferenţă de nivel: circa 200 de metri;

Descriere traseu: de la cabana Vârful Ciucaș se merge pe poteca cu triunghi roşu, apoi se urmăreşte cumpăna de ape dintre Pârâul Berii şi Pârâul Strâmbu, până în Şaua Chirușca (aproximativ 30 de minute). Din şa, traseul de urmat, cel cu cruce roşie, părăseşte celelalte marcaje, înscriindu-se pe un pinten ce coboară din Culmea Gropșoarele. Se merge câteva sute de metri pe culme şi se continuă pe poteca care coteşte spre stânga, până în Şaua Gropșoarele (1663 m), ce desparte Valea Stânei de Piscul cu Apă. În şa, priveliştea este deshisă de Culmea Tătaru, continuată spre nord de Tătăruțu. În plan îndepărtat, se observă Muntioru şi Ivănetu, apoi Mălăia, Şaua Poarta Vânturilor şi Bocirnea. În partea stângă, Munţii Vrancei, mai teşiţi, şi Penteleul, mai ascuţit, apoi Vârful Lăcăuți. Din şa, se merge către est, urmărindu-se poteca nemarcată, iar la aproximativ 150 de metri mai jos se găseşte un izvor. Se trece izvorul şi se urcă treptat pe culme, având în stânga Piatra Laptelui. În dreapta, se întinde pajiştea de la obârşia Pârâului Stânei. Se urmează culmea până la capăt şi printr-un coborâş de circa 200 de metri diferenţa de nivel, din Şaua Gropșoarele se ajunge în Curmătura Stânei (1435 m), poiana întinzându-se spre culmea Văii Stânei.

Din Curmătura Stânei se continuă traseul spre cabana Vârful Ciucaș spre stânga, ocolind Muntele Albele pe la est şi nord. După aproximativ 300 de metri se întâlneşte venind din jos poteca marcată cu cruce albastră, care urcă de la Vama Buzăului prin Valea Strâmbu. Din acest punct, marcajul până la cabana Vârful Ciucaș este triplu (bandă roşie, cruce şi bandă albastră). Se urmează versantul nordic al Muntelui Albele, pe valea de obârşie a Paraului Laptelui, care se traversează. Se iese cu 70-80 de metri mai jos de Pârâul Izvorul Hoţului care se scurge de sub un perete de piatră. Traseul se continuă prin poiană şi printre pâlcuri de pădure până în şaua de sub Culmea Piatra Laptelui, de unde se poate observa partea centrală a Masivului Ciucaș, cu vârful şi tancurile Tigăilor Mari.

Direcţia se schimbă brusc spre sud, pe poteca care duce spre firul văii. De pe firul văii se coteşte la dreapta şi se iese pe culme, în Şaua Chirușca (1565 m), unde se adaugă marcajul cruce roşie, care vine de la Cheia peste Culmea Gropșoarele – Zăganu. Se străbate plaiul domol al Chirușcăi, cu orizont deschis, până la cabana Vârful Ciucaș.

Sursă: http://www.cabana-ciucas.ro/atractii-in-zona/#3

Cabana Vârful Ciucaș–Vârful Ciucaș–Şaua Tigăilor–Cabana Vârful Ciucaș

zimbri17Marcaj: bandă roşie, cabana Vârful Ciucaș – Şaua Tigăilor; cruce roşie, Şaua Tigăilor – Cabana Vârful Ciucaș;

Durata traseu: 2 ½ – 3 h

Caracteristici traseu: traseu în circuit, relativ uşor, exceptând porţiunea de sub vârful Ciucaș; are ca scop vizitarea părţii centrale a masivului; diferenţă de nivel: 350 metri;

Descriere traseu: se urmăreşte poteca ce urcă uşor pe spinarea Muntelui Chirușca, cu marcajul banda roşie, dublat de cruce roşie până în Şaua de sub Tigăile Mari. Aici se părăseşte marcajul cruce roşie, se coteşte la dreapta şi se urcă pieptiş printre stânci până la baza Tigăilor; se ocolesc prin nord, având o splendidă panoramă asupra Văii Chirușca. Se depăşeşte făgaşul pietros al unui vâlcel şi se iese în şaua dintre Tigăile Mari şi Vârful Ciucaș. Se urcă printre stânci şi se ajunge în cel mai înalt vârf din masivul Ciucaș – 1954 m. Din acest punct, se poate observa panorama spre toate zările, începând din Piatra Craiului, în vest, până în Penteleu în est, sau dinspre Tarcău şi Nemira, în nord, până spre Măneciu Ungureni, în sud.

Se revine la traseul de coborâre, până în Şaua Tigăilor (1745 m), marcată de un stâlp indicator. Din Şaua Tigăilor se părăseşte marcajul de creastă banda roşie şi se coteşte la stânga, pe poteca marcată cruce roşie. Se coboară pe sub culmile înguste desprinse din Vârful Ciucaș şi Tigăile Mari şi se poposeşte în şaua de sub Tigăi, părăsită cu aproximativ 2 ore în urmă. De aici, drumul cunoscut la dus, marcat şi cu banda roşie, duce în 15-20 de minute la Cabana Vârful Ciucaș.

Sursă: http://www.cabana-ciucas.ro/atractii-in-zona/#2

Cheia–Valea Berii–Cabana Vârful Ciucaș

P8217704Marcaj: cruce albastră

Durată traseu: 3 – 3 ½ h

Caracteristici traseu: traseu cu dificultate medie, deschis tot timpul anului; nu necesită echipament special.

Descriere traseu: se porneşte de lângă hotelul Zăganu, în partea stângă, şi se ajunge în drumul naţional DN1A Ploiești-Brașov, care se urmează până la intrarea în Valea Berii. Traseul se continuă pe drumul forestier până în apropierea Fântânii Nicolae Ioan, unde se intersectează cu traseul care vine de la cabana Muntele Roşu, marcaj bandă galbenă.

Drumul urcă pe firul Văii Berii, până se ajunge la o stână, de unde se coteşte la stânga. Se continuă urcuşul aproximativ 20 de minute până se ajunge în golul alpin. De aici până la cabana Vârful Ciucaș, drumul durează circa 10 minute.

Surse: http://www.cabana-ciucas.ro/atractii-in-zona/#1, http://mini-vacanta.blogspot.ro/

Întorsura Buzăului – Cascada Urlătoarele

zimbri15Luăm ca punct de plecare Oraşul Întorsura Buzăului şi ne îndreptăm pe DN 10 cărte Braşov, după 4 Km ieşim de pe DN 10 către Vama Buzăului şi continuăm traseul nostru pe DN 103A aproximativ 12 Km, traversăm podul peste râul Buzău şi continuăm până la prima intersecţie de drumuri (aprox 100 m, Valea Dălghiului – dreapta drum asfaltat cu Chirușca – înainte drum de piatră).

Ieşim de pe asfalt şi ţinem drumul forestier către Chiruşca până la borna indicatoare Urlătoarea, aproximativ 1.5 Km, de aici facem dreapta şi după 800 m ajungem în zona urlătoare.

Priveliştea îţi tăie răsuflarea!

Total traseu 15 Km

Sursă: http://www.cazare.intorsura.ro/trasee-turistice/traseu-turistic-cascada-urlatoare-vama-buzaului-urlatoarele-4/

Întorsura Buzăului-Tabla Buții

Plecăm din Oraşul Întorsura Buzăului către Braşov pe DN 10, iar la aproximativ 4 km, în satul Brădet ieşim de pe DN 10 către Vama Buzăului, şi continuăm traseul nostru pe DN 103A aproximativ 12 km.

Traversăm podul peste râul Buzău, mergem mai departe până la prima intersecţie de drumuri (aprox. 100 m, Valea Dălghiului – dreapta drum asfaltat cu Chiruşca – înainte drum de piatră), aici ieşim de pe asfalt şi ţinem drumul forestier către Chiruşca, până la podul din Boncuţa (înainte de a ajunge la pod avem un picior de furnicular pe partea stângă și de aici mai avem aproximativ 300 m până la pod).

În intersecţia de drumuri o să găsim o bornă pe partea dreaptă, unde facem stânga peste pod şi urmăm drumul în urcare către localitatea Cheia – Măneciu, până ajungem pe vârful dealului înainte de intrarea în pădure.

De aici facem din nou stânga şi urcăm pe traseul marcat cu bandă roşie, până la ieşirea în golul alpin.

Trecem printre stâncile cu marcaj şi continuăm câteva sute de metri până la ruinele cetăţii Tabla Buţii şi Cimitirul Eroilor Tabla Buţii.

Ne aflăm pe fostul drum roman.

Surse: http://www.cazare.intorsura.ro/trasee-turistice/traseu-turistic-intorsura-buzaului-tabla-butii-masivul-ciucas-tataru-10/, www.1221742609_18carpati.org