Muzeul satului – Căsuţa Amintirilor

Căsuţa Amintirilor funcţionează sub custodia ONG-ului Ambasadorii Zizinului. Despre aceasta se poate spune că este un muzeu privat, mic, inaugurat în anul 2007 şi înfiinţat cu bani proveniţi din sponsorizări.

Căsuţa Amintirilor readucere la viaţă istoria şi aspecte de viaţă ale localnicilor, de etnii diferite – români, maghiari şi rromi – a căror existenţă se împleteşte exemplar. Tot în cadrul muzeului sunt prezentate personalităţile marcante ale Zizinului şi istoria fostei staţiuni, celebre pe vremuri. Format doar dintr-o cameră, într-o casă pusă la dispoziţie de un localnic, muzeul are ca exponate fotografii de arhivă, monede, portul naţional şi obiecte din gospodării, majoritatea colecţionate de la localnici.

Un aspect prin care Căsuţa Amintirilor se deosebeşte de oricare alt muzeu, este faptul că are ca muzeografi şase eleve, două românce, două de naţionalitate maghiară şi două de etnie romă, iar programul de funcţionare este de la 11 la 13, doar în zilele de duminică.