Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’

biserici_153

Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’, monument istoric şi de arhitectură religioasă a fost construită în secolul XVIII, în anul 1769. Biserica posedă elemente baroce, executate din tencuială într-o viziune rustică, iar în interior păstrează picturi originale. Planul bisericii este în formă de cruce cu trei abside semicirculare, din cărămidă şi piatră. Turnul clopotniţă, aşezat pe latura de vest deasupra vestibulului de intrare, este flancat la bază de două timpane tipice barocului. Bolţile sunt cilindrice şi cu dublă curbură, având în centru două calote, una sferică şi cealaltă ovală. Faţadele laterale sunt tencuite şi au ferestrele dreptunghiulare plasate în mijlocul registrelor. Biserica este una dintre puţinele biserci din Ţara Bârsei care a fost pictată în întregime şi în exterior. Astăzi se mai păstrează două porţiuni mici, in drepata şi în stânga uşilor de la intrare şi o fâşie îngustă sub comişă, de jur împrejur. Catapeteasma bisericii, iniţial simplă, a fost înlocuită cu cea care există şi astăzi, sculptată într-un stil baroc târziu şi cu 59 de icoane aplicate, pictate în 1799 în stil bizantin, autorul folosind din abundenţă foiţa de aur. Biserica deţine şi două icoane mari (40/50 cm), foarte valoroase, pictate pe lemn, din anul 1789 şi păstrate azi sub sticlă pentru protecţie, precum şi o bogată bibliotecă ce cuprinde cărţi de cult vechi. Pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură locale se înscriu şi Şcoala Germană din secolul XIX, precum şi câteva case construite în secolul XVIII.