Staţiunea Zizin şi Valea Zizinului

2119___zizin_stradul_cu_ap_rece

Staţiunea Zizin este situată la poalele muntelui Ciucas într-o regiune împădurită, recunoscută pentru izvoarele sale minerale cu efecte terapeutice şi peisajul de poveste.

În 1927 localitatea Zizin a fost declarată Instituție balneo-minerală mică şi, conform Regulamentului de funcționare a stațiunii, aprobat în 1935, aceasta era vizitată pentru “cure balneare, fie de beut, fie de băi”, de oameni înstăriţi, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Statiunea nu a rezistat în faţa războiului, comunismului şi naţionalizării, dar mai ales a lipsei de interes a autorităţilor pentru restaurarea a ceea ce documentele vechi prezentau într-o lumină feerică.

Majoritatea izvoarelor nu mai sunt accesibile publicului larg. Rămân totuşi trei a căror apă tămăduitoare stă la dispoziţia localnicilor şi a tuturor celor care vin în zonă şi îşi doresc să ia cu ei o parte din spiritul locului.

Sursa: http://romaniainterbelica.memoria.ro/

Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer

Padurea si mlastinile eutrofePădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer sunt considerate rezervație naturală de tip botanic, arie protejată şi considerată importantă la nivel naţional.

Rezervaţia naturală de la Prejmer se întinde pe o suprafaţă de 259 hectare (252 hectare de pădure şi 6 hectare de mlaştină) şi este situată în Depresiunea Brașovului (Țara Bârsei), la limita central-estică a județului Brașov cu județul Covasna, în partea sud-estică a rezervației naturale a Dealului Ciocașului – Dealului Vițelului și cea estică a Dealului Lempeș, lângă drumul județean (DJ112) care leagă localitatea Hărman de orașul Sfântu Gheorghe, la o distanță de 15 km față de municipiul Brașov. Este, de asemenea, străbătută de DN11.

Motivul înfiinţării rezervaţiei naturale a fost protejarea biodiversității și menținerea florei și faunei sălbatice aflate în lunca Oltului într-o stare de conservare favorabilă.

În cele 252 hectare de pădure se găsesc flori rare  protejate prin Directiva 92/43/CE din 21 mai 1992, a Consiliului European: ligularia (Ligularia siberica), ciucurași (Adenophora liliifolia) și moșișoare (Liparis loeselii).

Fauna este diversă, reprezentată de mai multe specii de mamifere mari și mici, păsări, reptile și broaște și o mare varietate de insecte. O parte dintre aceste vieţuitoare sunt protejate la nivel european, sau se afla pe lista roșie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.

Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’

biserici_153

Biserica Ortodoxă ’’Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel’’, monument istoric şi de arhitectură religioasă a fost construită în secolul XVIII, în anul 1769. Biserica posedă elemente baroce, executate din tencuială într-o viziune rustică, iar în interior păstrează picturi originale. Planul bisericii este în formă de cruce cu trei abside semicirculare, din cărămidă şi piatră. Turnul clopotniţă, aşezat pe latura de vest deasupra vestibulului de intrare, este flancat la bază de două timpane tipice barocului. Bolţile sunt cilindrice şi cu dublă curbură, având în centru două calote, una sferică şi cealaltă ovală. Faţadele laterale sunt tencuite şi au ferestrele dreptunghiulare plasate în mijlocul registrelor. Biserica este una dintre puţinele biserci din Ţara Bârsei care a fost pictată în întregime şi în exterior. Astăzi se mai păstrează două porţiuni mici, in drepata şi în stânga uşilor de la intrare şi o fâşie îngustă sub comişă, de jur împrejur. Catapeteasma bisericii, iniţial simplă, a fost înlocuită cu cea care există şi astăzi, sculptată într-un stil baroc târziu şi cu 59 de icoane aplicate, pictate în 1799 în stil bizantin, autorul folosind din abundenţă foiţa de aur. Biserica deţine şi două icoane mari (40/50 cm), foarte valoroase, pictate pe lemn, din anul 1789 şi păstrate azi sub sticlă pentru protecţie, precum şi o bogată bibliotecă ce cuprinde cărţi de cult vechi. Pe lista monumentelor istorice şi de arhitectură locale se înscriu şi Şcoala Germană din secolul XIX, precum şi câteva case construite în secolul XVIII.

Ruinele Bisericii Catolice

Acest aşezământ a servit ca lăcaş de cult pentru slujbasii catolici ai oficiului vamal şi clădirilor anexe ale acestei instituţii încă din secolul XV. Perioada de timp în care în această locaţie s-a slujit este incertă, existând surse care indică secolul XVI, sau chiar XVIII. Aceste ruine se află in comuna Vama Buzăului.

Cascada Urlătoarele

cascada urlatoareleCascada Urlătoarele îşi aşteaptă vizitatorii în localitatea Vama Buzăului la aproximativ 3 km de Rezervaţia naturală Vama Zimbrilor, la 50 km de Braşov în Munţii Ciucas şi la mai puţin de 10 km de Sita Buzăului.

În inima munţilor Ciucaş, din pântecul pietrei, ţâşneşte apa cristalină fără a-şi schimba ritmul, debitul constant al izvoarelor fiind elementul specific acestui şir de cascade. Sub perdeaua de apă, roca calcaroasă prinde pe alocuri o culoare roşiatică. Priveliştea este întotdeauna apreciată de turişti, chiar dacă puţini o cunosc. Acest fenomen hidro-geologic cu front liniar de izvoare cu depuneri majore de tuf calcaros, aproape că urlă, chemându-te în căderea lor.

Zona este amenajată cu locuri de picnic pentru turişti, aceştia putând să savureze în linişte spectacolul natural al urlătoarelor.