Zilele comunei Budila

Zilele comunei Budila sunt organizate anual în luna octombrie. Manifestarea începe cu slujbele religioase organizate în cadrul celor trei Biserici – ortodoxă, catolică şi reformată. Se continuă cu defilarea hipo, a artiştilor şi a întregului alai, program artistic tradiţional susţinut de către formaţii din localiatate şi împrejurimi. În cadrul manifestării au loc prezentări ale activităţii meşteşugăreşti cu specific local şi regional (ceramică, ţesătorie, împletituri, prelucrarea lemnului), precum şi a preparatelor culinare tradiţionale.