Rezervaţia fosiliferă Purcăreni

Rezervaţia Purcăreni se află la Uluci, aşezare ce se identifică cu zona de la poalele Munţilor Clăbucetele Întorsurii. Semnalizată printr-un bloc uriaş de calcar cu un volum de circa 200 m³, rezervaţia prezintă corali şi scoici fosilizate, din perioada jurasicului superior.

Calcarele din zonă sunt repezentative datorită cazului rar de fosilizare a recifului coraligen. Rezervaţia Purcăreni stârneşte atât interes paleontologic, datorat faunei fosilizate, cât şi interes geologic prin conservarea evoluţiei tectonicii locale.

Programul este zilnic, de la ora 12:00 la ora 19:00.